VENTSPILS STARPTAUTISKĀ RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU MĀJA
REZIDENCES PIETEIKUMA FORMAVārds, Uzvārds


Dzimšanas datums (dd.mm.gg.)


Valsts


Izglītība


Profesija


Informācija par jūsu dalību semināros, darbnīcās, rezidencēs, kā arī saņemtie granti un apbalvojumi


Nozīmīgākas interneta publikācijas, ja ir


Nozīmīgākās publikācijas (jāmin grāmatas nosaukums, izdevniecība un izdošanas gads, kā arī, ja ir, interneta saite uz grāmatu)
Darbi tulkoti citās valodās (jāmin darba nosaukums, izdevniecība un izdošanas gads)
Rezidences laikā plānoto darbu īss apraksts (pēc rezidences jāiesniedz rakstiska atskaite, kā arī rezidencē tapušās publikācijas viens eksemplārs)Vēlamais rezidences laiks (cik ilgi un kad)


Jūsu adrese


Telefons


E-pasts


Kur ieguvāt informāciju par rezidenci?


Saskaņā ar Eiropas Savienības jauno Vispārējo datu aizsardzības regulu, kas stājās spēkā 2018.gada 25.maijā informējam, ka personas datu, ko Jūs mums sniedzat, pārzinis ir SIA Starptautiskā Rakstnieku un Tulkotāju māja, kas tos nodod Ekspertu komitejai izskatīšanai un izvērtēšanai saskaņā ar SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” Rezidenču programmas konkursa Nolikumu. Jūsu dati tiks apstrādāti, droši glabāti un netiks nodoti trešajām personām. Personas informācija, ko mēs izmantojam publicitātei (fotogrāfijas un biogrāfijas) SIA Starptautiskās Rakstnieku un Tulkotāju mājas lapā un Face Book lapā, tiks uzglabāta un izmantota līdz brīdim, jūs iebildīsiet pret to izmantošanu.